Kontakt:

+48 534 052 819

Informacja o naborze

Nabór wniosków rozpocznie się 1 lipca 2020 r. o godzinie 9.00. Rekomendujemy wcześniejszą rejestrację konta użytkownika w systemie.

Dokumentacja konkursowa: https://bonywsparcia.ziph.pl/pl/menu/5/dokumentacja-konkursowa-do-pobrania.html 

Dostęp do systemu rejestracji: https://wnioski.bonywsparcia.ziph.pl/

Instrukcja do logowania: 

Nabór wniosków będzie trwał do 31 sierpnia 2020 r., przy czym Operator informuje, iż zostanie on zawieszony jeśli łączna liczba złożonych Wniosków przekroczy 250. Wnioski będą nadal przyjmowane, ale nie będą podlegać ocenie formalnej i ocenie merytorycznej. W przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania wnioskowana w ramach Wniosków skierowanych do oceny merytorycznej nie przekroczy 150% dostępnej alokacji, Operator przekaże do oceny formalnej kolejne 50 Wniosków z puli wg. kolejności ich złożenia (tj. nr 251-300).

Skontaktuj się z nami: