Kontakt:

+48 534 052 819

Nabór wniosków zawieszony

Informujemy, że nabór wniosków w ramach projektu "Lubuskie Bony Wsparcia" został zawieszony w dniu 1 lipca 2020 r. Dziękujemy za złożone aplikacje. 

Do oceny formalnej zostają skierowane wnioski o numerach od 1 do 250. Pozostałe zarejestrowane wnioski zostaną skierowane do oceny formalnej wyłącznie w sytuacji, gdy łączna wartość wniosków podlegających ocenie merytorycznej nie przekroczy 150% wartości dostępnej alokacji.

Skontaktuj się z nami: