Kontakt:

+48 534 052 819

Lubuskie Bony Wsparcia – komunikat

W związku z wieloma zapytaniami ze strony beneficjentów projektu informujemy, że aktualnie trwa ocena formalna wniosków. Po jej zakończeniu rozpoczniemy ocenę merytoryczną, na podstawie której utworzona zostanie lista rankingowa wraz z oznaczeniem aplikacji, które otrzymają dofinansowanie.

Pragniemy również poinformować, że kontakt z konsultantami jest możliwy jedynie w formie mailowej. W przypadku pytań kierowanych przez Państwa w sprawie niezbędnych poprawek, informujemy, że czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 1 dzień roboczy. Prosimy wziąć tę informację pod uwagę w procesie dokonywania korekty wniosków.

W sumie do Izby wpłynęło 670 aplikacji od przedsiębiorców. Najaktywniejsze były mikroprzedsiębiorstwa, które złożyły 434 wnioski (64% wszystkich) oraz osoby samozatrudnione – 144 wnioski (21,5%). Ponadto o wsparcie ubiegają się 82 małe firmy (12%) oraz 10 średnich przedsiębiorstw (1,5%). Łączna wnioskowana wartość wsparcia to blisko 60 milionów złotych. Znacznie przekracza ona budżet projektu, który wynosi 13,5 miliona złotych.

Skontaktuj się z nami: