Kontakt:

+48 534 052 819

Aktualizacja listy rankingowej (22.01.2021)

W związku z decyzją ZarząduWojewództwa Lubuskiego dotyczącą zwiększenia wartości dofinansowania w projekcie pt. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH” poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową.

22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości dofinansowania w projekcie pt. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – ZIPH”.
Decyzja ta pozwala na wybranie do dofinansowanie kolejnych projektów, które w ramach oceny uzyskały co najmniej 16.5 pkt. (i spełniły wszystkie kryteria dopuszczające).

Zaktualizowana lista rankingowa: 


Objaśnienie:
- wnioski oznaczone pozycją 1-149: zostały wybrane do dofinansowania w ramach tzw. podstawowej puli środków. Przewidywany termin zakończenia podpisywania umów: 28 luty 2021 r.
- wnioski oznaczone pozycją 150-198: zostały wybrane do dofinansowania w ramach tzw. dodatkowej puli środków (ustanowionej na podstawie ww. decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego). Przewidywany termin zakończenia podpisywania umów: 30 kwietnia 2021 r.
- wnioski oznaczone pozycją 199-320: wnioski te są zamieszczone na liście rezerwowej.

Operator jednocześnie informuje, iż na przełomie stycznia/lutego br. przewiduje zakończenie oceny wniosków w ramach procedury odwoławczej. Lista rankingowa wniosków zostanie wówczas zaktualizowana.

Skontaktuj się z nami: