Kontakt:

+48 534 052 819

Aktualizacja listy rankingowej (10.05.2021 r.)

Przedstawiamy aktualizację listy rankingowej. Informujemy, iż w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zawarliśmy umowy z wszystkimi Grantobiorcami – tj. 212 umów.

Wartość dofinansowania zakontraktowanych umów wynosi 18.456.557,89 zł, natomiast alokacja w ramach konkursu wynosi 18.456.819,29 zł. Poziom zakontraktowania dostępnych środków wynosi zatem 99,99%.

LISTA RANKINGOWA (pdf)

Wyjaśnienie do listy:

- kolor zielony: wnioski skierowane do dofinansowania

- kolor żółty: lista rezerwowa

- kolor czerwony: otrzymane rezygnacje oraz wnioski, które nie uzyskały min. 13 pkt. i/lub nie spełniły kryterium dopuszczającego „Efektywność ekonomiczna operacji”

Skontaktuj się z nami: