Kontakt:

+48 534 052 819

Zawieszenie działalności a trwałość operacji

Zgodnie z opinią Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie art. 25 Prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Według Art 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zwrot środków następuje, gdy m.in. nastąpi zaprzestanie działalności produkcyjnej. W związku z powyższym w przedstawionym przypadku dojdzie do naruszenia zasady trwałości. Dodatkowo MFiPR poinformowało, iż przepisy unijne ani odpowiadające im przepisy krajowe nie przewidują możliwości wydłużenia okresu trwałości projektu (np. o okres zawieszenia działalności) - takie wyjaśnienie znajduje się m.in. komentarzu do specustawy - str. 22-23/

Zbiór interpretacji specustawa funduszowa (pdf)

Skontaktuj się z nami: